Nieuws

<< <  Pagina 2 van 3  > >>

mrt 25, 2016
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: jan

Vriendenstichting wint tweede prijs in ING actie!

jul 30, 2015
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: jan

Noorderhoeve school staat centraal.

jul 30, 2015
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: jan

Vriendenstichting op de Landgoedfair van de Noorderhoeve aanwezig met stand.

okt 19, 2014
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: jan
Start van de toneelmodule 
van de Noorderhoeveschool.
 

 

Het bestuur van de Vriendenstichting van de Noorderhoeve bestaat uit:

 

 Voorzitter

Gijs van Westrienen
Secretaris

Paul Spiekermann 
Penningmeester
 

 

Het bestuur zet zich actief in voor de werving van gelden ten behoeve van de cliënten van de Noorderhoeve.
Naast de jaarlijkse bijdragen van de Vrienden, richt zij zich op fondsen en sponsors.
De Noorderhoeveschool is haar speerpunt. Daarnaast wil zij jaarlijks een uitje mogelijk maken voor de cliënten van de Noorderhoeve.

FINANCIEEL BELEID
De bestuursleden van de Vriendenstichting werken allen onbezoldigd.
Alle schenkgelden komen , na aftrek van een gering bedrag dat nodig is voor administratieve
kosten, volledig ten goede aan de cliënten van de Noorderhoeve.

Beleidsplan 2016 - 2018

Statuten